Doktora Hastaları gittiği zaman hastaların istediği ilacı değil ihtiyacı olduğu ilaçları nasıl veriyorsa,

Reklam Promosyon ürünleri yaptıracak firmalara ihtiyacı olan reklam tanıtım ürünlerini Reklam ajansları tavsiye etmelidir.

Bunun için önce ürünleri iyi tanımalı, hangi ürünler hangi tip hediye edilecek müşteri grubuna hitap etmekte ve hangi mevsimde

hangi ürünler verilmekte olduğunu iyi bilmelidir. Yeni ürünleri, trend ürünleri takip etmeli.
Daha sonra müşterinin hangi sektörde olduğunu, reklam yapmak istediği sektör ve hediye etmek istediği departman bilgilerine

göre doğru yönlendirmelidir. Müşterinin yapılan promosyonlarla ne kadar verim elde ederse o müşterinin devamlılığı o kadar sürer.